เข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษา

USERNAME :
PASSWORD :
 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากระบบมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 093-140-4365


ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากระบบมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 093-140-4365
  • ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 053-873285