ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ
สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน
สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ
ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ
กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป
ทุนการศึกษา
กิจกรรมตามความร่วมมือ
ข้อมูลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
รายงานนักศึกษาต่างชาติแยกตามคณะ
รายงานนักศึกษาต่างชาติแยกตามประเทศ
บุคลากรต่างชาติ
รายงานบุคลากรต่างชาติแยกตามประเทศ
รายงานประจำปี
กระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะไปแลกเปลี่ยน ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
Procedure for official request letter for visa extension
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify)
Manual for MJU Administrators, Welcome Speech in Different Occasions
เว็บไชต์แนะนำไซต์
-- ยังไม่มีข้อมูล --
Chart.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรม SPEEXX
Digital Technology Division together with Division of International Affairs, Office of the University hosted the English Training Program   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 4/3/2564 14:00:37  จำนวนที่อ่าน 163  ครั้ง
Visiting Consulates in Chiang Mai 2021
The President of Maejo University with the university's administrators paid a courtesy call to the General Consuls and Honorary Consuls in Chiang Mai อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ในเชียงใหม่ เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 29/1/2564 15:54:56  จำนวนที่อ่าน 148  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 23/12/2563 10:58:01  จำนวนที่อ่าน 174  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/12/2563 13:55:21  จำนวนที่อ่าน 137  ครั้ง
คณะผู้แทนจาก British Embassy Bangkok เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้แทนจาก British Embassy Bangkok เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตรจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 7/12/2563 11:36:48  จำนวนที่อ่าน 188  ครั้ง
12
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MJU- International College Academic Trip
Maejo University - International College's committee visited Chiang Mai University (CMU) on August 21, 2017 and Mae Fah Luang University (MFU) on August 22, 2017.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 6/9/2560 11:43:06  จำนวนที่อ่าน 695  ครั้ง
โครงการ "วิเทศสัมพันธ์สัญจรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานด้านการต่างประเทศ"
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ ตามโครงการ "วิเทศสัมพันธ์สัญจรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานด้านการต่างประเทศ" ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ผู้เขียน น.ส.อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 14/12/2559 9:53:29  จำนวนที่อ่าน 377  ครั้ง
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานตามโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (ด้านวิเทศสัมพันธ์)   
ผู้เขียน น.ส.อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 7/12/2559 15:43:28  จำนวนที่อ่าน 380  ครั้ง
องค์ความรู้/ดาวน์โหลดเอกสาร
As an international affairs officer who is responsible for the international cooperation section, I have always been aware that the welcoming speech preparation for the administrators is very important. During these several years, there have been a great number of university’s guests from many countries all around the world who visited Maejo University. Some of the visitors came to visit during the special occasions, while some of them came for specific purpose such as participating the international conference.
Maejo University welcomes the international visitors from around the world. We take care our guests and make them feel at home. Therefore, we always impressed them in every way, especially, on their very first time visit. Therefore, the welcome speech is very important because it can either a warm welcoming feelings and also provide the guests the purposes of the visit or the meeting at the same time.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 31/5/2564 16:08:02  จำนวนที่อ่าน 128  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 11/11/2554 12:02:11  จำนวนที่อ่าน 460  ครั้ง
ข่าวกิจกรรม
A Visit of the Ladies Group Ambassadors on August 20th, 2020
On August 20th, 2020, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of MJU, together with the administrators of Maejo University warmly welcomed the Ladies Group Ambassadors.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 21/8/2563 13:50:23  จำนวนที่อ่าน 105  ครั้ง
Delegates from Shikoku and Kansai regions, Japan
Dr.Sutkhet Sakunthong, Acting Assistant to the President, welcomed the delegates from Royal Thai Consulate-General, Osaka and government and private sectors from Shikoku and Kansai regions for the special on "Thailand x Japan Smart Farming"   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:44:25  จำนวนที่อ่าน 132  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:39:02  จำนวนที่อ่าน 152  ครั้ง
National Penghu University of Science and Technology
On January 16th, 2020, Prof. Dr. Hui-kuei Alice Hsieh (Director of International Collaboration Section) from National Penghu University of Science and Technology, Republic of China (TAIWAN) visited Maejo University to discuss about the MOU and MOA renewal.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:32:13  จำนวนที่อ่าน 137  ครั้ง
National Ilan University
On January 15th, 2020, Prof. Dr. Po-Ching Wu, President of National Ilan University, Republic of China (Taiwan) visited Maejo University.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:30:40  จำนวนที่อ่าน 126  ครั้ง
12
ข่าวประกาศทุนการศึกษา/วิจัย/โครงการแลกเปลี่ยน
 
2021 Online Exchange Program จาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้ประกาศ นางกนกวรรณ เครือมณี   วันที่ประกาศ 27/12/2564 14:37:10
 
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ประกาศ น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี   วันที่ประกาศ 16/12/2564 15:46:55
 
 
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้ประกาศ นางกนกวรรณ เครือมณี   วันที่ประกาศ 13/12/2564 11:39:43
 
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023
ผู้ประกาศ นางกนกวรรณ เครือมณี   วันที่ประกาศ 29/11/2564 13:54:06
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
แนะนำ ติ ชม
แนะนำ ติ ชม การทำงานของระบบ
2
คุยกับวิเทศสัมพันธ์
ถาม-ตอบกับวิเทศสัมพันธ์
19
รายการคำถาม
รายการคำถาม
อ่านตอบ
สอบถามข้อมูลการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาต่างชาติ
ผู้เขียน : ภารดา กบมเกลียว
เขียนเมื่อ : 10/4/2562 14:36:17
95 0
สอบถาม
ผู้เขียน : k
เขียนเมื่อ : 13/11/2561 21:41:03
128 0
ทุน Culture Camp for Language Learning at NPUST, Taiwan
ผู้เขียน : Jutamat
เขียนเมื่อ : 3/10/2561 14:26:10
158 1
ทุน
ผู้เขียน : นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
เขียนเมื่อ : 12/7/2561 14:07:20
171 0
MOU กับ SIT JP.
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
เขียนเมื่อ : 31/5/2561 19:17:38
197 0
สอบถามทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ผู้เขียน : จันทกานต์ บำรุงศักดิ์
เขียนเมื่อ : 4/5/2561 13:03:16
151 0
อยากฝึกสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ
ผู้เขียน : นายครรชิตพล ใสหมี
เขียนเมื่อ : 2/7/2560 1:00:49
281 1
ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ
ผู้เขียน : สุชาติ
เขียนเมื่อ : 13/3/2560 13:56:51
344 1
สอบถามการรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ครับ
ผู้เขียน : ธนรัฐ สฐิรประภา
เขียนเมื่อ : 10/12/2559 23:44:33
270 1
การสหกิจต่อต่างประเทศ
ผู้เขียน : นายทวิภาค สุวรรค์
เขียนเมื่อ : 23/8/2559 18:54:08
361 1
-- ยังไม่มีข้อมูล --
International Affairs Division , Maejo University
Sansai, Chiang Mai  Thailand 50290.
Tel.(66) 53-873210-5 Fax.(66) 53-873216
inter-a@mju.ac.th / dia.mju@gmail.com / mjuscholarship@gmail.com